הפיתרון ההומני

פינוי הומניטרי לכל תושבי עזה למדינות העולם

שאלות נפוצותאיך פינוי הומניטרי לעזה יעבוד?

לאפשר יציאה של תושבי עזה מהרצועה, מי שרוצה למצרים, ואם מצרים לא מסכימה אז למדינות קולטות אחרות.

בינתיים לפעול במישורים מדיניים גלויים ואחרים למצוא מדינה שתסכים לקלוט את תושבי עזה, שיתחלקו בין מדינות העולם. אם שום מדינה לא תרצה אותם, תושבי עזה עדיין יוכלו לצאת לסוריה כאמור ומשם לדאוג לגורלם בעצמם.

האם פינוי נעשה בעבר?

פינוי אוכלוסיות נעשה בשנים האחרונות בכמה מוקדים עולמיים באופן נרחב. זהו הפתרון ההומני ביותר ובמקומות שנעשה, נשמר לרוב השלום והשקט לשנים רבות.
המשך החיים המשותפים לצד ערביי עזה הוא בלתי אפשרי ומוביל לשפיכות דמים, מעשי טבח ופשעים נגד האנושות מצד אוכלוסיית עזה האנטישמית.

מה ההבדל בין פינוי בכוח לפינוי הומניטרי?

המאפיינים העיקרייים של היוזמה ההומניטרית היא בראש ובראשונה התמיכה של מדינת ישראל בתנועה בטוחה של אזרחים הרחק מאזור הלחימה.
כפי שעודדו את תושבי הרצועה לרדת דרומה למען בטחונם, אנו רוצים לסייע להם להגיע למקום בטוח יותר מדרום רצועת עזה, קרי, כל מדינה קולטת שתיתן להם ביטחון.
המצוקה של תושבי הרצועה נובעת בראש ובראשונה מכך שלא מאפשרים להם להימלט מרצועת עזה, שהיא כולה שדה קרב.
אנחנו בפירוש לא קוראים לפינוי בכוח אלא למתן אפשרות נוספת למי שלא רוצה להשתתף בלחימה.
בנוסף, חשוב לציין שאנחנו תומכים בסיוע בקנה מידה נרחב לקליטה מוצלחת של כל מפונה באופן ישיר וכזה שבו הסיוע שיגיע למפונים יאפשר להם להיקלט בצורה טובה יותר במדינת היעד, למי שיחפוץ בכך.