הפיתרון ההומני

פינוי הומניטרי לכל תושבי עזה למדינות העולם